Våre Arbeidsverktøy - Conmotoh
15527
single,single-post,postid-15527,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive

Våre Arbeidsverktøy

25 Jun Våre Arbeidsverktøy

HVILKE ARBEIDSVERKTØY BRUKER VI?


Thomas person profil analyse

Et analyseverktøy hvor kandidaten beskriver seg selv. Hensikten er større selvinnsikt, både når det gjelder den arbeidssituasjonen man er i, og i et mer langsiktig perspektiv.

Analysen kan også vise om man bruker seg selv på en god måte.


Team Management Profile TMP Right Management

TMP er en personlig preferanseprofil. Den er basert på forskningen til Margerison og McCann. Profilen gir deg innsikt i hvordan du foretrekker å arbeide, samt hvordan du sannsynligvis vil samhandle med andre på arbeidsplassen. I tillegg gir den om teamet dekker de viktigste rollene i et arbeidsteam.


Belbins TeamRoles. Dr. Meredith Belbin

Et analyseverktøy hvor alle medlemmene i et team vurderer seg selv og hverandre med henblikk på hvilke roller de spiller i teamet. Hensikten er større selvinnsikt for den enkelte, og større effektivitet for teamet som helhet.


Belbins WorkRoles. Dr. Meredith Belbin

Dette verktøyet baserer seg på Meredith Belbins bok Beyond the Team, som handler om hva vi gjør når teamet ikke er effektivt, på tross av en kanskje perfekt sammensetting. Sammensettingen av teamet er kun ett element, for å gjøre det effektivt.I tillegg må arbeidsoppgavene være riktige – for bedriften – og for den enkelte, og de må være fleksible og foranderlige, slik bedriften må være det. TeamRoles kartlegger arbeidsoppgavene.


Diversity Icebreaker. Human Factors

Et utviklingsverktøy til bruk i store grupper. Det gir innsikt i personlighetsforskjeller, teamroller, kommunikasjonsutfordringer og –muligheter, sterke og svake sider og dynamikk mellom grupper.

 


Enneagrammet

Dette er et utviklingsverktøy som baserer seg på mer langvarig lesing og selvstudier, kombinert med veiledning. Metoden går dypere enn noen av de andre ovenfor nevnte analysemetoder, og man må være villig til å store endringer for å gå inn i disse studiene.


360 graders evaluering. Right Management

Et verktøy som gir feedback til ledere. Det fokuserer på lederskaps- og ledelseskriterier, samt balansen mellom disse to. Verktøyet er verdibasert. Det fungerer godt på tvers av kulturer.

print