Bedriftsinterne Workshops - Conmotoh
15553
single,single-post,postid-15553,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive

26 Jun Bedriftsinterne Workshops

Trenger dere fornyelse I det indre samspillet i bedriften? Vi tilbyr bedriftsinterne kurs.

For at kursene skal få innvirkning på organisasjonens resultater og effektivitet, gjennomfører vi vanligvis kurs for alle bedriftens ledere. På denne måten blir også kursene en kommunikasjonskanal mellom bedriftsledelsen og mellomlederne.

Kursene skreddersys etter behov, men her følger noen eksempler på kurs vi har gjennomført:

Å LEDE FRA FRAMTIDEN

En to dagers workshop basert på Otto Scharmers Teori U

Hensikten med workshopen er å arbeide med en ny måte å ta beslutninger på, gjennom å bli klar over at framtiden viser seg allerede i dette øyeblikket, dersom du er i stand til å se det.

Elementene I workshopen er:

 • Fokus og konsentrasjon om temaene vi skal inn i
 • Hva er våre utfordringer?
 • Hva har vi oppnådd?
 • Hva er vi gode på?
 • Hvor finnes størst motstand mot nytenkning I organisasjonen?
 • Utvidelse av perspektivene
 • Fordype seg i organisasjonens nåsituasjon
 • Hvilke sosiale grupperinger finnes I organisasjonen?
 • Hva er de ansatte opptatt av for tiden? Er det noe som er nytt?
 • Helikopterperspektiv på organisasjonen
 • Lage en prototype på den framtidige organisasjon
 • Intensjon og planlegging av gjennomføringen
 • Handlingsplaner

 

TEAMWORKSHOP

To dager

Hensikten med workshopen er å

 • tydeliggjøre hver enkelts sterke sider
 • øke kreativiteten i teamet
 • bli mer effektiv
 • se konflikter før de blir for vanskelige å løse

Målgrupper

Nystartete prosjekter

Avdelinger

Forarbeid

Utfylling av teamrolleskjemaer. Dr. Meredith Belbins TeamRoller

Første dag

 • Teamrolleteori
 • Når er det riktig å arbeide i team?
 • Vi identifiserer arbeid som er egnet og arbeid som er uegnet for teamarbeid
 • Egen teamrolleanalyse
 • Utgangspunktet for et effektivt team, er at vi har et fokus på individene det består av. Det er nødvendig at hver enkelt deltaker i et team kjenner seg selv og sin rolle, for å få til superteamet. Her jobber vi med egne roller. Materialet er resultatene fra de forhåndsutfylte skjemaene.
 • Sammensetting av team
 • I tillegg til den nødvendige fagkunnskapen som et team må bestå av, ser vi på den menneskelige faktoren i teamet. Hvilke elementer er nødvendige å ha med i et vellykket team? Hva må vi ikke ha for mye av?
 • Teamrollespillet Contribute. Vi spiller et spill hvor vi får prøvet ut teamrollene i praksis.

Annen dag

 • Det kreative team
 • Når teamet er kreativt, er det plass til alles meninger. Da bygger man på hverandres arbeid, og det er da de virkelig gode resultatene kan oppnås.
 • Målsettingsarbeid i team
 • Å skape felles bilder bidrar i sterk grad til å gjøre team mer effektive. Ofte arbeider man ut i fra en innbilt enighet om målene, og så viser det seg etter en stund at teammedlemmene er i ferd med å arbeide i hver sin retning.
 • Verdi- og holdningsarbeid i team
 • Våre grunnleggende menneskelige verdier styrer våre valg og våre handlinger. Allikevel er det ofte vi ikke snakker om dem i arbeidssammenheng. Vi arbeider med å bli mer klar over egne verdier, og å tydeliggjøre dem overfor andre. Hensikten med dette, er å skape mer bevisste og mer tolerante team.
 • Å skape resultater
 • På hvilke stadier i et teamarbeid skal vi bruke det enkelte teammedlems styrker for å oppnå et godt resultat til riktig tid? Her bruker vi teamrolleanalysen for å finslipe teamets ressurser å ‘time’ dem riktig.

 

GJØR MINDRE, OPPNÅ MER

To dagers workshop om tid for organisasjoner

Time is nature’s way of making sure everything doesn’t happen at once.


–Ukjent

Målgruppe

Alle som har dårlig tid, og som er villige til å gjøre noe for å endre dette

Hensikten med workshopen

Å snu sitt forhold til tiden, slik at tiden blir noe som kommer – ikke noe som går

Arbeidsmetoder

Individuelle dagbøker, refleksjon, øvelser og samtaler

Hver gang vi tenker på suksess, har vi lett for samtidig å tenke MER.

MER penger, MER utdanning, BEDRE arbeidsresultater, STØRRE hus, FINERE bil, MER tid til fritidsinteresser, MER trening og MER tid til å slappe av…..

Men livet er alltid fullt. Derfor blir det feil å putte enda mer inn i det.

På alle arbeidsplasser sier de fleste ‘Jeg har ikke tid!’ mange ganger om dagen, og opplevelsen er reell. Organisasjonen er overfylt av arbeidsoppgaver – også kommer det enda flere. Hva gjør vi da?

I workshopen starter vi med å analysere vår egen og organisasjonens tilstand, når det gjelder tid og arbeidsoppgaver.

Vi arbeider med det mentale forholdet vi har til tid, både som individer, og som organisasjon.

Det må ofte et grundig klargjørings- og opprydningsarbeid til, for å snu vår opplevelse av avmakt overfor mangelen på tid.

Vi må også være villige til å gi slipp på noe; det kan være holdninger, konkrete ting vi gjør, eller ros og ære.

Dette kan være vanskelig, men uten å miste noe, vil det ikke skje endringer. Her må vi foreta valg.

Vi avslutter workshopen med individuelle handlingsplaner, og deltakerne får med seg treningsoppgaver til daglig bruk.

 

DELEGERING

To dagers workshop i delegering

Målgruppe

Ledere eller medarbeidere som planlegger en lederkarriere

Arbeidsmetoder

Dagbøker, individuelle refleksjoner, øvelser og trening, samtaler

Første dag

 • Delegering av myndighet og ansvar
 • Delegering og makt
 • Faktorer som påvirker delegering
 • Bedriftens kultur
 • Lederens personlighetstype og lederstil
 • Medarbeiderens personlighetstype
 • Medarbeiderens evner og kunnskaper innenfor det aktuelle arbeidsområdet
 • Medarbeiderens motivasjon for det arbeidet som skal utføres
 • Personlighetstyper. Vi gjennomfører Dr. Thomas Hendricksons Thomas PersonProfilAnalyse, og knytter dette til lederstil

Annen dag

 • Delegering og motivasjon
 • Medarbeiderens evner, kunnskap og motivasjon
 • Evne og vilje modellen.
 • The Skill/Will Matrix utarbeidet av Max Landsberg: The Tao of Coaching
 • Å vurdere sine medarbeidere
 • WorkRoles. En analysemodell for vurdering av lederens grad av delegering til sine medarbeidere. Utarbeidet av Dr. Meredith Belbin
 • Handlingsplaner for videre arbeid med delegering

 

UTVIKLINGSPROGRAM FOR FØRSTELINJELEDERE

Førstelinjeledere er de som har flest mennesker under sin direkte ledelse. Derfor er deres holdninger, egenskaper og kvaliteter svært viktig for å skape samarbeid og produktivitet i bedriften.

Enten det gjelder mellomlederen i en kunnskapsbedrift, eller formannen i en produksjonsbedrift, er det disse som har de fleste mulighetene for å påvirke bedriftskulturen gjennom sine medarbeidere.

Mange på dette ledernivået er valgt til ledere fordi de er ansvarlige og dyktige innenfor sitt fagområde, men uten at de har fått særlig opplæring innenfor sitt nye arbeidsområde, som er å lede.

Dette er en av årsakene til at mange kommer i en lojalitetskonflikt; er jeg bedriftens representant, eller er jeg mine medarbeideres? Når jeg må ta et valg, hvor legger jeg min lojalitet?

Og kanskje like viktig: Betraktes førstelinjeledere som ledere av den øvrige ledelsen i bedriften?

Ofte bruke førstelinjeledere uttrykket “Jeg føler meg mellom barken og veden”, og det har utvilsomt sin berettigelse. Men, det er jo mellom barken og ved at sevjen renner – den som er forutstningen for vekst og utvikling!

Vi har i flere år arbeidet spesielt med utviklingsprogrammer for førstelinjeledere der hovedoppgaven har vært å gjøre dem til ledere, både i egne øyne og i bedriftens.

Sentrale målsetninger i utviklingsprogrammet er at deltakerne skal

 • bli bevisst sine sterke sider og hvordan de kan bruke dem i lederrollen
 • bli bevisst ansvaret som ledere, egen lederstil og egne holdninger til ledelse
 • ta standpunkt til eventuell justering av lederatferd
 • utvikle ferdigheter som leder
 • få praktisk erfaring i bruk av forskjellige ledelsesverktøy
 • øke forståelsen for hvilke forhold som påvirker klimaet i bedriften, og hvordan en selv fungerer i i ulike situasjoner som krever samhandling

utvikle ferdigheter i å behandle konfliktsituasjoner

print