Lederutviklingsprogram - Conmotoh
15531
single,single-post,postid-15531,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive

Lederutviklingsprogram

25 Jun Lederutviklingsprogram

ER LEDERTEAMET DITT KLAR FOR NY UTVIKLING?

Et vellykket lederutviklingsprogram kan gi et friskt pust inn I en ledergruppe, og sette I gang en fornyelse.Selvom målsettingen med er fornyelse, utarbeider vi sammen hva den konkrete fornyelsen skal bestå av før vi går i gang med programmet.

Innholdet i programmet er skreddersøm, men her følger et eksempel på hva et program kan inneholde:

Programmene er ofte satt sammen av seks samlinger over halvannet år, med en oppfølgingssamling etter ett år.

Første samling
BIG HAIRY AUDACIOUS GOALS
Målsettingsarbeid. Her bruker vi Collins’ and Porras’ metode for å finne fram til visjonære, strategiske mål – kalt Big Hairy Audacious Goals, BHAG.
Målarbeidet bygger på organisasjonens verdier.

Andre samling
HVEM ER JEG, OG HVEM ER DU?
Her har vi fokus på den enkelte deltaker. Før samlingen fyller de ut en preferanseanalyse, som viser hvordan de foretrekker å arbeide.
På samlingen tydeliggjør vi hver enkelts sterke sider, samt forskjeller og likheter mellom teammedlemmene. Gjennom dette økes toleranseterskelen for ulikheter.
Hver enkelt utarbeider sin egen plan for personlig utvikling.

Tredje samling
HVEM ER VI SAMMEN?
Her er det fokus på teamets sammensetting. Vi ser på helheten i teamet, samt fasene et team går gjennom.
Hvor er teamets styrker? Hva mangler teamet? Hvordan kan teamet kompensere for manglene? Handlingsplan lages.

Fjerde samling
Å ÅPNE SEG FOR Å BYGGE ET STERKT TEAM
Biografiarbeid. Dette arbeidet bygger på Bernhard Lievegoeds omfattende biografiforskning som omhandler livets faser.
Vi forteller hverandre om hvordan de ulike fasene i hver og ens liv har artet seg.
På denne samlingen kommer teammedlemmene nær hverandre på en måte som knytter bånd og gjør teamet sterkt.

Femte samling
TAR ALLE TEAMMEDLEMMENE ANSVAR?
Ansvarliggjøring av teammedlemmene. Her arbeider vi med handlinger og holdninger som gjør at teamet kan bli et superteam, og få evnen til å skape ekstraordinære resultater.

Sjette samling
Å BLI VURDERT AV LEDERE, KOLLEGER OG UNDERORDNETE
360 graders evaluering med revidering. Før denne samlingen har hvert teammedlem blitt vurdert av sin ledere, sine kolleger og flere av sine underordnede. De har dessuten fått en individuell samtale om resultatene.
På samlingen legger den enkelte fram sine resultater, og sine forbedringspunkter. Den individuelle utviklingsplanen fra annen samling revideres.

Oppfølging
HAR DET VIRKET?
Etter ett år har vi en oppfølging, med gjentakelse av 360 graders-evalueringen, for å se om utviklingsarbeidet har ført til varige endringer.

print