Teamutvikling - Conmotoh
15536
single,single-post,postid-15536,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive

Teamutvikling

25 Jun Teamutvikling

TEAMARBEID – EN UTFORDRING!

Å lede et suksessfullt team, innebærer at man arbeider med teamets utvikling hele tiden. Det innebærer analyse for å forstå om det virkelig er et team vi har, eller om vi er organisert som en gruppe. Team og grupper er helt ulike organiseringsformer, som krever ulik ledelse. Det første kan skape vekst gjennom synergier. Det andre skal administreres.

HVORDAN KAN TEAMET DITT BLI MER EFFEKTIVT?
Etter analyse og beslutning om organiseringsform, ser vi på menneskene som teamet er satt sammen av. Et team har en personlighet, på samme måte som et menneske har det. Her er en kjemi, et miljø, en kultur og en rytme som adskiller seg fra andre team.

HVORDAN KAN TEAMET DITT BLI MER KREATIVT?
En personanalyse eller en teamrolleanalyse av alle teamets medlemmer vil beskrive teamet.
Hva er teamets styrker?
Hva er teamets svakheter?
Hva er teamets potensialer og utviklingsmuligheter?

HVORDAN SETTER VI SAMMEN ET GODT TEAM?
Bør vi supplere teamet?
Bør vi supplere teamet i perioder? Ett eksempel på dette, kan være kritiske faser som vil komme, og teamet mangler en analytiker som har evnen til å vurdere en sak fra alle sider.

Til dette arbeidet bruker vi Belbins TeamRoles eller Thomas PersonProfilAnalyse.

HVORDAN KAN MEDLEMMENE I TEAMET FÅ DET BEDRE SAMMEN?

Teamet vurderer lederen
Kontinuerlig feedback fra teamet til lederen er krevende, både fra dem som skal gi feedbacken, men også fra lederen som må være åpen for kritikk. Klarer man å gjennomføre dette jevnlig, blir det en åpnere tone og mer konstruktivt arbeid. Fordi team pr definisjon er små arbeidsenheter, må kommunikasjonen være tett og effektiv, og lederen må tilpasse sin lederstil til situasjonen oftere enn i linjeledelse.

Teamet vurderer seg selv
Selvvurdering av teamet ut fra kriterier man har blitt enige om, er viktig for å ta opp ineffektive mønstre som kan utvikle seg. For eksempel: Løser vi problemene etter hvert som de oppstår? Har vi alle eierskap til det vi arbeider med? Flyter informasjonen på en god måte mellom teammedlemmene og mellom bedriften og teamet? Alt dette er små ting som kan forhindre utviklingen av dårlige mønstre ved at kommunikasjonen om hva som skjer holdes åpen under arbeidets gang.

print